Billflip pakalpojuma cenas

FUNKCIJAS Midi Maxi
Rēķinu skaits / mēnesī 8 Bez ierobežojuma!
Klientu skaits, kuriem varat izrakstīt rēķinus/mēnesī 3 Bez ierobežojuma!
Pievienot neierobežotu klientu un produktu daudzumu
Saņemto maksājumu reģistrēšana un adminstrēšana
Jūsu uzņēmuma logo uz rēķiniem
Rēķinu sūtīšana uz e-pastu
Regulārie rēķini
Saite billflip.lv uz rēķina
Cena: No 5.99 EUR/mēnesī * No 9.99 EUR/mēnesī *

Cenas no attiecas uz 12 mēnešu abonementu, kas nodrošina apmēram 10-30% atlaidi salīdzinājumā ar īsāku abonementu.